Vyhlídka Skalka
luxus přírody
  • Vyhlídka Skalka 1
  • Vyhlídka Skalka 2
  • Vyhlídka Skalka 3
  • Vyhlídka Skalka 4
  • Vyhlídka Skalka 5
  • Vyhlídka Skalka 6

Residenční čtvrť Vyhlídka Skalka

  • Unikátní spojení přírodního kouzla lokality a celkového globálního architektonického konceptu přesně zasazeného do reálu.
  • Nová vilová čtvrť vyroste na velmi pozitivním jihozápadním svahu s impozantním výhledem na Háj. Projekt řeší celou čtvrť jako autonomně pulsující živý celek s jednotícími prvky zeleně, příjezdových a přístupových komunikací i oplocení. Důraz je kladen na kompletní zasazení architektonicky zdařilých domů s komfotními dispozicemi a ekonomickým provozem.
  • Prostor rodinných domů bude na spodní hraně oddělen od původní zástavby budovou multifunkčního vzdělávácího  a sportovního centra. V rámci projektu bude vytvořena mateřská škola s přidruženými aktivitami v klidné lokalitě oblasti pro bydlení Skalka v severozápadní části Šumperka.
  • Do nové čtvrti se klient může začlenit různými úrovněmi – od koupi jakékoliv parcely, přes dodání hrubé stavby, až po převzetí dokonalého nízkoenergetického domu na klíč.
Výroba www stránek